IX edycja Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

 

Szanowni Państwo,

Rusza IX edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Do udziału zapraszamy absolwentów szkół wyższych w całej Polsce. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł.

Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki jako pracownicy czy przedsiębiorcy do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?


W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich z państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Konkursem są objęte prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe obronione nie wcześniej niż w 2010 roku.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

 

  • etyka biznesu
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  • ład korporacyjny
  • innowacyjnośc społeczna w gospodarce
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance)

 

JAK ZGŁOSIĆ PRACĘ?


Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy ,dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie DOC lub PDF oraz streszczenie pracy.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną (oryginał formularza, zaświadczenie, nośnik CD zawierający pracę i streszczenie) na adres Biura KPF:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie VERBA VERITATIS


Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2014 roku (liczy się data wpływu do Biura KPF zgłoszenia, nie data wysyłki).

KONTAKT 
konkurs@kpf.pl, tel. +48 504 145 109

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.kpf.pl

 

Nobels erfindungen waren nicht nur für friedliche https://hausarbeithilfe.com anwendungen gedacht

Through dual-enrollment programs, high school students can earn college credit either by enrolling in college-endorsed classes taught by their high school teachers at their how to write a college essay format regular schools or by taking those classes on college campuses
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.