IV Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią

 

DOSTĘP DO ZASOBÓW UCZELNI POPRZEZ NARZĘDZIA MOBILNE

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE W PROCESACH DYDAKTYCZNYCH

Sobienie-Jeziory, 26 -27 marca 2014 r.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, które odbędzie się w Hotelu Sobienie Królewskie Golf & Country Club w miejscowości Sobienie Jeziory około 50 km od Warszawy.

Tematem tegorocznego Forum będą narzędzia i technologie mobilne w dostępie do zasobów uczelni oraz portale społecznościowe w dydaktyce.

Podczas tego wydarzenia zgromadzeni goście będą mogli uczestniczyć w niezwykle interesujących wykładach oraz case studies dotyczących projektowania aplikacji mobilnych na potrzeby uczelni wyższych. Następnie zaplanowane zostały prezentacje zagadnień dotyczących portali społecznościowych, mobile learning oraz polityki uczelni w Social Media. Ostatni blok tematyczny poświęcony zostanie elektronicznemu zarządzaniu zasobem archiwum uczelni, min. aspektom komputeryzacji archiwów uczelnianych.

 

Do udziału w obradach zapraszamy przedstawicieli uczelni wyższych zwłaszcza osoby odpowiedzialne za informatyzacje uczelni wyższych, zarządzanie strukturami uczelni, administrowanie systemami informatycznymi,  a także wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną problematyką.   

 

 

Pierwszy dzień – 26 marca 2014 r.

Prowadzenie obrad: dr Agata Filipowska

 

12:00    Wykład: Aplikacje mobilne jako nowy kanał kontaktów uczelnie – studenci

 

12:45    Wykład: Projektowanie aplikacji mobilnych dla potrzeb wyższych uczelni. Etapy prac nad stworzeniem aplikacji mobilnych dla uczelni

- Co to jest aplikacja mobilna?

- Przykłady rozwiązań stosowanych na wyższych uczelniach.

- Tradycyjne podejście do realizacji projektu ? (analiza wstępna, analiza szczegółowa, realizacja, testy, pilot, wdrożenie, stabilizacja, zakończenie projektu).

- Scrum jako przykład metodyki Agile w programowaniu aplikacji mobilnych

- Podsumowanie.

Wojciech Ożga, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 

 

13:25    Blok Prezentacji Partnerskich

 

14:35    Przerwa, obiad

 

15:30    Case study: Aplikacja mobilna Uczelni jako element Komunikacji

- wdrożenie aplikacji na przykładzie iKozminski

- rola aplikacji w komunikacji wewnętrznej i promocji Uczelni

- marketing aplikacji mobilnej

- promocja to nie wszystko

- aplikacja vs. reklama mobilna

Rafał Staszkiewicz, Adello Polska

 

16:00    Case study: „Study in Poland” – mobilne dylematy

- serwis mobilny czy aplikacja

- aplikacje natywne czy HTML5/CSS3

- dane – online czy offline

- problem zgodności – która wersja systemu?

- optymalizacja!

Przemysław Siwiński, Fundacja Perspektywy

 

16:30    Prezentacja Sponsora: firma Opteam S.A.

 

17:00    Prezentacja Sponsora 

 

17:30    Przerwa na kawę

 

17:50    Case study: Organizacja i efekty praktyk studenckich w zakresie tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne

- Wprowadzenie: programy praktyk informatycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej)

- Formuła organizacji praktyk studenckich w kierunku tworzenia aplikacji mobilnych we współpracy z biznesem

- Sposób organizacji: wybór tematów, dobór studentów, specyfikacja terminów

- Przebieg praktyk: wyznaczanie kamieni milowych, egzekwowanie pracy

- Rezultaty: demonstracja wyników, wdrożenia efektów

- Aplikacja czy może także model biznesowy: na co powinni zwracać uwagę studenci

- Wyzwania w realizacji praktyk programistycznych dla studentów -  iOS, Android czy Windows

- Przykładowe efekty praktyk

dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

18:20    Case study: Strony i aplikacje mobilne – przykłady rozwiązań technologicznych w bibliotekach naukowych

- Dlaczego biblioteka mobilna?

- Mobilne witryny biblioteczne i katalogi OPAC

- Wykorzystanie mobile w marketingu bibliotecznym

- Mobilna witryna Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bożena Jaskowska, Uniwersytet Rzeszowski

           

18:50    Case study: Smartfon jako narzędzie edukacji w szkole wyższej – możliwości i perspektywy zastosowania

- Czy uczelnia powinna być przyjazna dla smartfonów?

- Smartfon w procesie edukacyjnym – przykłady zastosowania

- Model osobistego smartfonowego środowiska edukacyjnego studenta

- Metodyka tworzenia materiałów edukacyjnych dla smartfonów

- E-kursy a smartfony.

Andrzej Syguła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Kaliszu

 

19:20    Zakończenie programu I dnia

           

 

Drugi dzień – 27 marca 2014 r.

 

09:00    Wykład: Mobile learning – przyszłość wykorzystywania e-learningu

- M-learning – krotki przeglad badan naukowych;

- Geneza i ewolucja platformy e-learningowej WSP im. Janusza Korczaka;

- Funkcjonalnosc platformy m-learningowej;

- Prezentacja plaformy m-learningowej;

- Kierunek rozwoju edukacji m-learningowej.

dr Arkadiusz Durasiewicz, Wojciech Duranowski,  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie

 

09:30    Wykład: Uczelnie wyższe w mediach społecznościowych

- Rola mediów społecznościowych w funkcjonowaniu uczelni – analiza potrzeb i oczekiwań studentów oraz naukowców;

- Analiza uczelnianych treści w wybranych mediach społecznościowych w kontekście zdefiniowanych potrzeb odbiorców;

- Główne elementy interakcyjnych strategii obecności uczelni w mediach społecznościowych;

- Wątpliwości etyczno-prawne dotyczące obecności uczelni w mediach społecznościowych;

- Co po mediach społecznościowych? Uczelnie wobec kryzysu mediów społecznościowych.

dr Przemysław Żukiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

10:00    Wykład: Polityka Uczelni w Social Media

- Obecność uczelni w Polsce w Social Media (przegląd, statystyki, dobre praktyki).

- Zasady działania instytucji w Social Media – możliwości i ograniczenia.

- Procedury potrzebne przy budowaniu wizerunku uczelni w social media.

- Przykłady sytuacji spotykanych w relacji uczelnia-odbiorca w mediach społecznościowych.

- Polityka uczelni w social media – potrzebne dokumenty.

- Z czego powinny składać się procedury polityki uczelni w mediach społecznościowych?

- Przykłady prawidłowo prowadzonych działań (zgodnych z polityką uczelni w social media). Wzorcowe dokumenty i właściwe działania.

Katarzyna Młynarczyk

 

10:30    Blok Prezentacji firmowych

 

11:10    Przerwa na Kawę

 

Blok tematyczny: ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBEM ARCHIWUM UCZELNI

Prowadzenie obrad: dr Marek Konstankiewicz

 

11:30    Wykład: Aspekty prawne komputeryzacji archiwów uczelnianych

- Status prawny archiwum uczelni.

- Podstawy prawne komputeryzacji archiwów uczelnianych.

- Niektóre problemy prawne mające znaczenie dla komputeryzacji archiwów uczelnianych:

- dostęp do informacji publicznej,

- ochrona własności intelektualnej,

- ochrona danych osobowych i prywatności.

dr Marek Konstankiewicz, UMCS w Lublinie

 

12:10    Wykład: Komputeryzacja pracy archiwum szkoły wyższej w zakresie dokumentacji tradycyjnej

Anna Domalanus, Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza

 

12:40    Prezentacja firmy Partners in Progress sp. z o.o. 

 

13:00    Wykład: System elektronicznego zarządzania dokumentacją a archiwum szkoły wyższej

dr Dariusz Klemantowicz, Uniwersytet Łódzki

 

13:30    Wykład: Repozytorium prac dyplomowych

 

14:00    Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

 

14:15    Obiad

 

15:00    Odjazd autokaru

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 26 – 27 marca 2014 r. (środa – czwartek)

Miejsce: Hotel Sobienie Królewskie Golf & Country Club, Sobienie Szlacheckie 6, 08-443 Sobienie Jeziory, lokalizacja:

 

Koszt udziału w obradach dla przedstawicieli uczelni wyższych:

0 zł – przy zgłoszeniu przesłanym do 7 marca 2014 r. (ilość miejsc ograniczona)

300 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym od 8 marca 2014 r.

 

Koszt udziału w obradach dla przedstawicieli biznesu:

700 zł + 23% VAT

 

Koszt pakietu pobytowego (wymagane):

400 zł + 23% VAT – pakiet z wyżywieniem (2 x obiad, uroczysta kolacja, przerwy kawowe), bez noclegu

550 zł + 23% VAT – pakiet z wyżywieniem i noclegiem 26-27.03.2014 r. (miejsce w pokoju dwuosobowym)

680 zł + 23% VAT – pakiet z wyżywieniem i noclegiem 26-27.03.2014 r. (pokój jednoosobowy)

 

Słuchaczom Forum zapewniamy: udział w programie, drukowane i elektroniczne materiały zawierające omówienie wykładów, konsultacje pozaprogramowe, Certyfikat udziału oraz pobyt wg wybranej opcji, pełne wyżywienie (2 x obiad, uroczysta kolacja, przerwy kawowe), bezpłatny przejazd autokarem na trasie Warszawa – Sobienie (dn. 26.03.2014 r.) i Sobienie – Warszawa (dn. 27.03.2014 r.).

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie:

______________________________________________________________________________

Zgłoszenie zostanie potwierdzone pisemnie na około 14 dni przed data organizacji Forum.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęte zgłoszenia będziemy potwierdzać na podany w formularzu zgłoszeniowym numer faksu i email.

Rezygnacja z udziału po 12 marca 2014 r. lub nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki.

Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000


The tv ad is extremely similar to a number of other recent apple commercials, in that it follows a www.topspyingapps.com/facebook-message-spy similar pattern of attempting to invoke viewer reaction through the use of emotive videography and backing music

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.