International Conference on New Horizons in Education 2013 in ROME

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION
INTE 2013
ROME – ITALY

25-27 June 2013

www.int-e.net


www.twitter.com/TasetTaset & www.facebook.com/TASET.NET

Więcej informacji w załączniku