Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – pierwszy komunikat

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod hasłem
„Transgresje Matematyczne”,
organizowanej w dniach 15 - 18 czerwca 2014 roku przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Termin „transgresja”, zaczerpnięty z dorobku naukowego wybitnego polskiego psychologa Józefa Kozieleckiego, oznacza „przekraczanie granic”.
Środowisko krakowskich dydaktyków matematyki, dostrzegając współczesną potrzebę nawiązania ścisłej współpracy przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy,
pragnie zainicjować cykl spotkań naukowych dotyczących zagadnień znajdujących się na pograniczu nauk. Chcemy poprzez te spotkania stworzyć
interdyscyplinarną platformę naukowej wymiany doświadczeń i poglądów, działającą ponad podziałami, w służbie edukacji ku dojrzałości.

Szczegółowy wykaz zakresów tematycznych dostępny jest na stronie:
http://ikntm.up.krakow.pl/tematyk.php

Komitet Naukowy
dr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP
prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
dr hab. Maciej Klakla, prof. SWPW Płock
prof. dr hab. Helena Siwek,
prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska
dr hab. Tomasz Szemberg, prof. UP
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Komitet Organizacyjny
dr Anna K. Żeromska – przewodnicząca
mgr Barbara Pieronkiewicz – z-ca przewodniczącej
dr Bożena Rożek
mgr Magdalena Kubat
mgr Maria Samborska
dr Paweł Solarz – asystent techniczny

Rejestracja
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o kontakt z organizatorami drogą mailową: ikntm@up.krakow.pl.

Opłaty
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 400 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację materiałów pokonferencyjnych, catering oraz udział w bankiecie.
Koszt uczestnictwa z noclegiem w hotelu konferencyjnym wynosi:
* w pokoju 2-osobowym – 550 zł,
* w pokoju 1-osobowym – 650 zł.

Zapraszamy do odwiedzania strony konferencji
http://ikntm.up.krakow.pl
na której znajdują się szczegółowe informacje na temat konferencji i bieżące ogłoszenia.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: ikntm@up.krakow.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Anna K. Żeromska

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.