instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6

 

 
  
 

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq,

opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania i składania wniosków w

konkursach, ogłoszonych 16 września 2013 r.:

 

OPUS 6 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia

aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 6 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające

karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 6 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające

karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ww. instrukcjami.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Konkurs OPUS – Anna Łoś, tel. (42) 635 41 65, e-mail:anna.los@uni.lodz.pl

 

Konkursy PRELUDIUM i SONATA – Alina Kołodziuk, tel. (42) 635 41 59,

e-mail:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl

 

 Kierownik Biura Nauki UŁ


Step 1 as you https://besttrackingapps.com/how-to-hack-someones-phone-for-free might have guessed, you’ll once again need to fire up settings
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.