Infrastruktura szerokopasmowej technologii mobilnych rozwiązań telekomunikacyjnych – forum

 

9 edycja Forum Infrastruktura Telekomunikacyjna

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ TECHNOLOGII MOBILNYCH ROZWIĄZAŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

Warszawa, 5 lutego 2014 r.

 

Prowadzenie obrad: Tomasz Kulisiewicz

 

Program:

10:00    Wykład wprowadzający: Wykorzystanie przez Polskę funduszy europejskich związanych z dostępem do szerokopasmowego Internetu i realność oczekiwań związanych z Nową Perspektywą

Anna Streżyńska, Centrum Studiów Regulacyjnych

 

10:45    Wykład: Europejska Agenda Cyfrowa i Dywidenda Cyfrowa  -  stan obecny  i harmonogram realizacji.

przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

11:30    Prezentacja Sponsora Forum.

 

12:00    Przerwa, poczęstunek.

 

12:30    Wykład i dyskusja: Rola samorządów w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej. Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce:

- Prowadzone projekty budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce:

- Sieci regionalne – szkieletowo-dystrybucyjne.

- Projekty gminne i lokalne.

- Projekty prowadzone przez dużych operatorów.

- Projekty prowadzone przez operatorów lokalnych.

- Stosowane modele zaangażowania samorządów i współpracy z rynkiem:

- Finansowanie podmiotu publicznego.

- Finansowanie operatorów.

- Partnerstwo publiczno-prywatne.

- Planowane nakłady finansowe oraz modele zaangażowania sektora publicznego w okresie programowania 2014-2020:

- Narodowy Plan Szerokopasmowy.

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

- Działania inwentaryzacyjne i regulacyjne UKE.

- Dotychczasowe doświadczenia w zaangażowaniu samorządów w budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. Wnioski na przyszłość:

- Kiedy samorząd powinien się angażować w budowanie infrastruktury telekomunikacyjnej.

- W jakiej formie powinien to robić.

dr Krzysztof Heller, Infostrategia

 

13:30    Case study: Gmina z dostępem do Internetu w technologii  LTE:

- Pozyskanie częstotliwości radiowej przez Samorządy.

- Ewolucja technologii bezprzewodowych sieci szerokopasmowych.

- Usług IT w Samorządach wykorzystujące technologie radiowe (monitoring miejski, ITS, VoIP).

- Spółka miejska operatorem telekomunikacyjnym jako przykład nowoczesnego zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną w samorządzie.

- Pozyskiwanie funduszy europejskich i realizacja projektu opartego o technologię LTE.

Rafał Purzyński, Śląskie Sieci Metropolitarne

 

14:00    Prezentacje firmowe.

 

14:40    Przerwa

 

15:00    Case study: LTE – czy tylko różnica w szybkości przesyłu danych?

- dotychczasowy internet mobilny i LTE,

- nowe funkcjonalności technologii dla użytkowników,

- zmiany w postrzeganiu internetu mobilnego na rynku,

- nowa jakość, nowi Klienci.

Piotr Rożalski, Kierownik Zespołu, Departament Zarządzania Ofertą Polkomtel

 

15:30    Case study: Telewizja interaktywna – jaka infrastruktura dla pozyskania widzów?

- Rola Interakcji w budowaniu relacji z widzem.

- Telewizor jako urządzenie podłączone do internetu.

- Smart TV, telewizja hybrydowa HbbTV, IPTV, systemy rekomendacji w TV.

- Wymagania dotyczące transmisji danych w telewizji interaktywnej oraz usługach wideo na żądanie.

- Rola infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju nowych usług telewizyjnych.

Paweł Tutka

 

16:00    Wykład i dyskusja: Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i społeczne  Internetu Rzeczy (IoT) oraz łączności międzymaszynowej (M2M):

- Technologie IoT i łączności międzymaszynowej (M2M).

- Zastosowania IoT i M2M w infrastrukturach miejskich oraz logistyce i transporcie publicznym.

- Zastosowania IoT i M2M w zdalnej diagnostyce urządzeń i pojazdów, monitoringu bezpieczeństwa osób i zabezpieczeniu mienia oraz w telemetrii medycznej.

- Aspekty społeczne, obawy i nadzieje związane z IoT i M2M.

Tomasz Kulisiewicz, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

 

16:45    Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 5 lutego 2014 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału 1 osoby wynosi:

450 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym do dnia 24 stycznia 2014 r.

550 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym od dnia 25 stycznia 2014 r.

700 zł + 23% VAT – firmy teleinformatyczne posiadające rozwiązania związane z tematyką Forum

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/mrt/formularz_jn.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000

It’s not quite the same as split view, as comment the main app will pause while you’re working on the secondary app, but it’s a handy way to quickly bring up information without leaving your current view
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.