Informujemy, że rejestracja na XI Konferencję Regionalną „Nauka dla Gospodarki”, która odbędzie się dnia 2 grudnia 2013r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest już otwarta.

 

 

Konferencja ta, to coroczna inicjatywa będąca doskonałym źródłem informacji o programach krajowych i unijnych, umożliwiających finansowanie badań i rozwoju kariery naukowej, platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, a także miejsce, gdzie przedstawiciele środowiska akademickiego spotykają się i nawiązują kontakty z przedstawicielami sektora przemysłowego. Tegoroczna konferencja została zaplanowana w formule otwartej debaty z udziałem znamienitych gości – przedstawicieli instytucji Komisji Europejskiej, ministerstw, instytucji samorządowych, świata biznesu, nauki i poświęcona będzie dyskusji dotyczącej szans zwiększenia innowacyjności regionu łódzkiego w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Podczas konferencji dokonamy oceny innowacyjności regionu łódzkiego, rozważając wpływ dotychczasowych instrumentów finansowania sfery B+R w okresie 2007-2013 na osiągnięty poziom innowacyjności. Następnie debata skoncentruje się na ocenie możliwości wykorzystania istniejących szans podniesienia stopnia innowacyjności naszego regionu wynikających z założeń programowych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020,  z uwzględnieniem wszystkich możliwych źródeł finansowania, w tym Horyzontu 2020, COSME, Programów Operacyjnych Funduszy Strukturalnych, programów NCBiR, itp.

 

Do wzięcia udziału w tegorocznej debacie zapraszamy przedstawicieli Komisji Europejskiej, władzy regionalnej, ministerstw, ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i wszystkie pozostałe osoby zainteresowane tematem.

 

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim oraz angielskim.

 

Program konferencji jak również rejestracja na w/w wydarzenie dostępne są na stronie .

 

W załączeniu Agenda Konferencji.

 

W ramach konferencji zorganizowany także będzie Inno Hyde Park. Jest to wydarzenie bezpłatne, służące promocji projektów innowacyjnych oraz szerzących współpracę nauki i biznesu w województwie łódzkim. Warunkiem uczestnictwa w Inno Hyde Park jest dostarczenie do Biura Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego wypełnionego formularza KARTA ZGŁOSZENIA lub przesłanie jego wersji elektronicznej na adres: . Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Konferencji w zakładce „Inno Hyde Park”

 

 

 

W sprawach organizacyjnych związanych z udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Biurem Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ:

Jolanta Pacura

tel. 042 635 41 70

email:

 

Michał Kaczmarek

tel. 042 635 41 69

.

Das ist ein überfliegendes lesen, in dem es nur darum geht, den hauptgedanken des textes zu erfassen

The buying cheap veteran educators are now deployed in all five county schools, where they work as reading specialists, guidance counselors, principals, and art and music teachers

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.