Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

 

 

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

odbędzie się w dniu 30 września 2013 r. (poniedziałek)

w Auli WMiI UŁ przy ul. Banacha 22:

- dla kierunku Matematyka o godz. 10.00

- dla kierunku Informatyka o godz. 13.00

 

W programie:

  • Hymn Państwowy
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ  Prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka
  • Ogólne informacje o studiach
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Wykład inauguracyjny dla kierunku Matematyka: Prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk – „Matematyka i informatyka a opis rzeczywistości”
  • Wykład inauguracyjny dla kierunku Informatyka: Pan Dyrektor Piotr Waluch, przedstawiciel łódzkiego oddziału firmy AMG.net – „Studia informatyczne pierwszym     krokiem do realizacji projektów komercyjnych”
  • Wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studenckiego i Kół Naukowych Wydziału
  • Gaudeamus

 

Pełny tekst zaproszenia: inauguracja 2013-2014 zaproszenie

 

 

For more info standards for quality online teaching and cost guidelines for state virtual schools are www.justbuyessay.com available from the southern regional education board
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.