III edycja programu stypendialnego Urzędu Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Miasta Łodzi przystępuje do realizacji III edycji miejskiego programu stypendialnego w roku akademickim 2013/2014.

W związku z tym, że stypendia Miasta Łodzi dedykowane są:

  • studentom I roku studiów stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia kształcący się w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu Miasta Łodzi, którzy posiadają status finalisty lub laureata ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej

oraz

  • studentom I roku studiów doktoranckich posiadających szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (temat ich planowanej rozprawy doktorskiej powinien być ściśle związany przynajmniej z jednym
    z kierunków priorytetowych określonych w załączniku Nr 1 do Regulaminu),

Dotychczas przyznanych zostało 27 Stypendiów Miasta Łodzi (w tym 14 dla doktorantów), na łączną kwotę ok. 384.000 zł.

Listę Stypendystów Miasta Łodzi wyróżnionych w roku akademickim 2012/2013 znajdą Państwo na stronie: http://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/stypendysci-miasta-lodzi-20122013/


Termin zgłaszania wniosków o stypendium na rok akademicki 2013/2014 upływa z dniem 15 października br.

Jednocześnie informuję, iż szczegółowe informacje dot. stypendiów Miasta Łodzi wraz z regulaminem oraz wykazem kierunków uprawniających do przyznania stypendium są dostępne na stronie internetowej programu „Młodzi w Łodzi” (www.mlodziwlodzi.pl)  w zakładce “Inicjatywy”.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,

Oddział Współpracy z Uczelniami

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Urząd Miasta Łodzi
al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
tel: (42) 638 58 67
e-mail: p.fabjanowski@uml.lodz.pl

Once the signing window is closed, this won’t https://cellspyapps.org/hack-a-phone be possible
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.