II tura rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ – do 20.09.2013 r.

 

Uwaga! Dodatkowa rekrutacja na Studia doktoranckie na rok akademicki 2013/2014

  1. Elektroniczna rekrutacja (www.rekrutacja.uni.lodz.pl)  od 01.09.2013 r.do 20.09.2013 r.
  2. Termin składania podań: do 23.09.2013 r.
  3. Miejsce składania podań: Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, p. A 228
  4. Rozmowa kwalifikacyjna: 24.09.2013 r.:
  • Matematyka – godz. 11.00, s. D103
  • Informatyka – godz. 12.00, s. D103

5. Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Some advocates are hoping congress will go even further when it comes to holding teacher paper writing service colleges accountable for student outcomes
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.