HORYZONT 2020 Pierwszy Program Pracy ICT

 

Szanowni Państwo

 

HORYZONT 2020 Pierwszy Program Pracy na lata 2014-2015 (LEIT – ICT

WP2014-2015) już dostępny!

 

5-go listopada br. odbyło się czwarte i ostatnie posiedzenie Zespołu

H2020-ICT National Experts, na którym została przyjęta ostateczna wersja

Programu Pracy na lata 2014-2015 w zakresie Technologii Informacyjnych i

Komunikacyjnych (LEIT – ICT WP2014-2015).

W związku z tym, Komisja Europejska udostępniła tę wersję Programu na

stronach trwającej właśnie w Wilnie Konferencji ICT2013 Create, Connect,

Grow: http://goo.gl/nhf3l4

 

Przyjemnej lektury!

 

Zapraszamy do Biura na konsultacje!

 

Źródło: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10686

 

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Brzękowska

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, pokój 4

90-131 Łódź

te. 042 635 41 69

 


James harvey is http://pro-academic-writers.com/ the executive director of the national superintendents roundtable, in seattle
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.