Horyzont 2020 dla sektora MŚP oraz projekty badawczo-rozwojowe.

 

Szanowni Państwo,

 

Regionalny Punkt Kontaktowy  do spraw programów badawczych UE,  na  zaproszenie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, poprowadzi w dniu 23  maja 2014 r. spotkanie informacyjne dla  przedstawicieli MŚP, sektora akademickiego i instytucji współpracujących dotyczące możliwości korzystania z funduszy programów badawczych przeznaczonych  na rozwój firm.

Podczas spotkania  przedstawimy Państwu między innymi specjalne instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności firm zaprojektowane przez Komisję Europejską w programie Horyzont 2020, a także wskażemy inne ścieżki uczestnictwa MŚP w projektach badawczo-rozwojowych przy współpracy z instytucjami badawczymi..

Dodatkowo odbędzie się również prezentacja na temat zastosowania i wykorzystania nowego informatycznego narzędzia ułatwiającego opracowanie projektu badawczo-rozwojowego. Eksperci, twórcy narzędzia,  zaprezentują w formie praktycznej, jak skorzystać z Generatora Projektów B+R, opracowanego w ramach projektu innowacyjnego “ŁÓDZKI EXPLORER B+R”.

W/w spotkanie to miejsce gdzie przedstawiciele sektora biznesowego i akademickiego będą mogli nie tylko dowiedzieć się o możliwości finansowania działalności B+R ale też wymienić się pomysłami oraz nawiązać współpracę.

 

Zapraszamy

Spotkanie jest bezpłatne. Ograniczona liczba miejsc. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym Formularzu Rejestracyjnym, na adres: biuro@izba.lodz.pl  (tel. kontaktowy: 42 250-54-50)

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2014 r. o godz. 10:00 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 65 (sala 206, II piętro)

Program spotkania:

                10:00 – 10:15                     Rejestracja Uczestników/czek,

                10:15 – 11:30                     Program Horyzont 2020 i związane z nim możliwości dla sektora MŚP,

                11:30 – 11:45                     Przerwa kawowa,

                11:45 – 13:00                     Prezentacja Generatora Projektów B+R,

                13:00                                    Lunch.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Marta Walczak

Dyrektor Biura ŁIPH

The app has been in development for over a year, has been carefully designed and https://besttrackingapps.com/mspy/ is optimized for the tablet
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.