HERITAGE PLUS – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym

 

Konkurs Heritage Plus,  organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 15 państw uczestniczących w programie oraz Komisję Europejską, a jego łączny budżet wynosi 9 mln EUR. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

więcej informacji:

HP komunikat-1

Once you’ve decided on your document size, you’re presented with the extra main ui
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.