Habilitacje i doktoraty

 
Postępowanie habilitacyjne

Na podstawie art. 18a u. 12 – Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ informuje:

Dr Grzegorz Rządkowski
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego:

Harmonogram przebiegu postępowania:
- W dniu 12 kwietnia 2012 roku wpłynęło pismo z dn. 3 kwietnia 2012 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz powołania komisji habilitacyjnej.

- w dniu 13 września 2012 r.  odbyło się posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Rządkowskiego  (wideokonferencja)

Dr Marek Śmietański
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego:

Harmonogram przebiegu postępowania:
- W dniu 4 czerwca 2012 roku wpłynęło pismo z dn. 28 maja 2012 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz powołania komisji habilitacyjnej.

dr Roman Wituła

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego:

Harmonogram przebiegu postępowania:
-  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 3 września 2013 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Romana Wituły.

- Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 18 września 2013 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Romana Wituły i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

- 16 lutego 2014 r. prof. dr hab. Lech Drewnowski – przewodniczący komisji habilitacyjnej przesłał pismo z rezygnacja z pełnienia funkcji przewodniczącego.

- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany postanowienia z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Romana Wituły i powołania przewodniczącego komisji.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.