Gratulacje dla Pani dr hab. Grażyny Horbaczewskiej !

 

 

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego na nadzwyczajnym posiedzeniu w dn. 26 marca 2014 r. nadała Pani dr Grażynie Horbaczewskiej stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych.

Temat rozprawy habilitacyjnej:  „Różnorodne spojrzenia na strukturę przestrzeni Rn z punktu widzenia topologii typu gęstościowego”.

Recenzenci:  

Prof. dr hab. Wojciech Kucharz z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Tomasz Natkaniec z Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Ryszard Pawlak z Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Grzegorz Plebanek z Uniwersytetu Wrocławskiego

Offering districts guidance www.order-essay-online.net/ that’s useful can help them keep students safe, he said
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.