Gratulacje dla matematyków wyróżnionych medalami

 

Gratulujemy Panu prof. dr. hab. Ryszardowi Jajte z Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ otrzymania Medalu Lodziensis Merentibus, prof. dr. hab. Janowi Stanisławowi Lipińskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. dr. hab. Arkadiuszowi Płoskiemu z Politechniki Świętokrzyskiej Medalu Universitatis Lodziensis Amico, prof. nadzw. dr. hab. Stanisławowi Spodziei  Medalu Uniwersytet Łódzki w służbie społeczeństwu i nauce.