Godziny dziekańskie w dn. 05 czerwca 2014 r. (czwartek) godz. 13.30-14.30 dla studentów kierunku matematyka.

 

Uwaga! Godziny dziekańskie nie obejmują wcześniej zapowiedzianych kolokwiów.
W tym terminie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami. Jeśli spotkanie to przedłuży się, bardzo prosimy o usprawiedliwienie spóźnienia studentów na dalszą część zajęć.

They are good ideas, but there are no specifics laid out about how they are going to change continue observing this things
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.