Gala Absolwentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

 

 

14 marca odbyła się Gala Absolwentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ. Nadano jej numer zerowy, żeby podkreślić ponowną inicjację po kilku latach przerwy oraz nieco uboższy w tej edycji program. Nie odbyło się bowiem wręczenie absolwentom dyplomów, a ta ceremonia będzie najważniejszym punktem w następnych latach. Nasza Gala odróżniła się za to od organizowanych przez inne wydziały bardzo bogatym programem artystycznym, przygotowanym przez absolwentów: piosenkami, czytaniem listu od XXX do Kolosów oraz scenkami przedstawiającymi wykładowców WMiI, wszystkie w wykonaniu Łukasza Kiełbasy z towarzyszeniem zespołu artystycznego. Wykładowców uhonorowano również dyplomami w kategoriach zaproponowanych przez studentów. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, bardzo bogatym, zważywszy na niewysoki w tym roku budżet. Nieoficjalne afterparty odbyły się w uniwersyteckich akademikach.

Zdjęcia z Gali można zobaczyć na stronie:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.618399488230170.1073741838.150055621731228&type=1

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.