From the Ministry of Youth and Sport of the Republic of Azerbaijan

 

Szanowni Państwo,

 W załączeniu przesyłamy informację o Bakijskim  Forum Światowym dla Młodych Naukowców, który odbędzie się w Baku  w dniach 26-31 Maja br. Forum jest wspólnym wydarzeniem Ministerstwa Młodzieży i Sportu Republiki Azerbejdżanu i Azerbejdżańskiej Narodowej Akademii Nauk i Młodych Naukowców Azerbejdżanu, Podyplomowej i Magisterskiej Unii z organizacyjnym wsparciem Rady Europejskiej Doktorantów i Młodych  Badaczy „Eurodoc”.

Celem Bakijskiego Forum Świata  dla Młodych Naukowców jest połączenie młodych naukowców i badaczy zainteresowanych w stałym poszukiwaniu rzetelnej odpowiedzi  nowym wyzwaniom, adekwatny i profesjonalny dialog również nowe doświadczenia i nowe idei. Ponadto ma w celu stworzenie odpowiednich warunków dla wykonywania interdyscyplinarnego badania w przyszłości i umocnienie sieci młodych naukowców w świecie.  Głównym tematem Forum jest „Nowe wyzwania w Nauce Świata: Wspólne podejścia  Młodych Naukowców.”

Ponad 300 obcych uczestników z około 100 krajów mają zamiar uczestniczyć w Forum.

Wszystkie koszty (oprócz wizy) zostaną pokryte przez Ministerstwo Młodzieży i Sportu AR.

Zapraszamy do uczestnictwa.

 Call for application (2)

Concept_21.02.2014

Łączę wyrazy szacunku,

 Sonya Piriyeva

Cultural Affairs

 Embassy of the Republic of Poland in Baku

2 Kichik Gala str., Icheri Sheher

AZ 1000, Baku, Azerbaijan

tel.: +99412 492 0114

fax: +99412 492 0214

e-mail: Sonia.Piriyeva@msz.gov.pl

baku.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 www.baku.msz.gov.pl

www.msz.gov.pl

www.poland.gov.pl

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.