Formularze wniosków dla konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6 dostępne

 

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne

formularze wniosków dla konkursów OPUS 6, SONATA 6 i PRELUDIUM 6.

 

Uchwałą z dnia 12 września br. Rada NCN wprowadziła regulacje dotyczące

kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych. Zasady te

obowiązują począwszy od konkursów ogłoszonych 16 września br. Prosimy

zatem o zwrócenie szczególnej uwagi, że kwalifikowalność kosztów będzie

m.in. elementem oceny formalnej wniosków o finansowanie. W związku z tym,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Katalogiem kosztów kwalifikowalnych i

niekwalifikowalnych (w załączeniu).

 

Przypominamy, że planując zatrudnienie przy realizacji zadań w projekcie,

należy kierować się Zaleceniami Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń w

ramach projektów badawczych sformułowanymi w dniu 5 lipca 2012 r.( w

załączeniu). Ponadto zwracamy uwagę, iż w konkursach OPUS 6 i SONATA 6

istnieje możliwość przyznawania wykonawcom stypendiów naukowych. Procedura

przyznawania stypendium (w tym m.in. jego dopuszczalna wysokość) określona

została w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych

naukowców (w załączeniu).

 

W załączeniu:

Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych:koszty-kwalifikowane-i-niekwalifikowane

Zalecenia Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń w ramach projektów badawczych sformułowanymi w dniu 5 lipca 2012 r.: zalecenia-Rady-NCN-w-sprawie-wynagrodzen-w-projektach

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców: regulamin-przyznawania-stypendiow

 

Biuro Nauki UŁ

Many readers said they use google https://spying.ninja/how-to-detect-spyware-on-android/ hangouts, aim, yahoo
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.