Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków krajowych i UE – Warsztaty

 
Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków krajowych
TOP  
10.02.2014 r.
Miejsce: Warszawa

Cena: 570 PLN + VAT
Przy zgłoszeniu do 4 lutego 2014 r.
Później 770 PLN + VAT

Finansowanie nauki i badań naukowych w formie projektów ma w Polsce niezbyt długą tradycję, lecz gwałtowny rozwój tej formy notujemy w ostatnich latach, kiedy to pojawiły się nowe, zróżnicowane źródła i nowe możliwości.

W programie warsztatu: 

Wykład wprowadzający

 • prezentacja wybranych typów grantów finansowanych z krajowych źródeł i ich zakresów tematycznych
 • przegląd krajowych instytucji finansujących projekty (NCN, NCBR, MNiSW, FNP i inne)
 • rodzaje i terminy konkursów, podstawy prawne, wymogi formalne
 • wprowadzenie do systemów OSF i SOP (generatory wniosków)
 • katalog kosztów kwalifikowanych – omówienie

Warsztat przygotowania wybranego wniosku projektowego

 • analiza wybranego formularza wniosku projektowego – wersja podstawowa
 • harmonogram, kosztorys, opis kosztów planowanych
 • wypełnianie step-by-step formularza aplikacyjnego on-line
 • omówienie przykładowej procedury oceny wniosku projektowego
 • omówienie przykładowej umowy projektowej, przeprowadzanie zmian w umowie
 • wymogi raportowe i sprawozdawcze
 • zadanie praktyczne do wykonania przez Uczestników w grupach (3 grupy – ok. 30 minut)

Pozostałe zagadnienia praktyczne związane z realizacją projektu finansowanego ze źródeł krajowych

 • konsorcjum i umowa konsorcjum – zakres obowiązywania, prawa i obowiązki konsorcjantów
 • realizacja projektu w konsorcjum – podobieostwa i różnice
 • kontrola i audyt projektu
 • krótkie wprowadzenie do zagadnienia pomocy publicznej
 • poszukiwanie informacji na temat projektów finansowanych ze źródeł krajowych
 • test wiedzy Uczestników (test wyboru – 1 grupa ok. 30 minut)

Zapraszamy również do udziału w warsztatach:
Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków UE 2014-2020

,które odbywają się dnia 11.02.2014 (wtorek). 

Przy zgłoszeniu na oba warsztaty przysługuje rabat:
Cena pakietu do 4.02.2014 – 1050 zł + VAT
Później – 1250 zł + VAT

 

     Ekspert: Ewa Mendec
Od 01.09.2010 -  Politechnika Śląska
 • Biuro Obsługi Projektów Krajowych, Kierownik Biura, specjalista
 • Kierowanie całością spraw Biura
 • Aplikowanie o projekty finansowane ze środków krajowych
 • Konsultowanie wniosków projektowych
 • Wsparcie i szkolenie kierowników projektówapoznają się z różnymi źródłami
15.02.2002 – 31.08.2010 Politechnika Śląska

 • Dział Badań Naukowych, Od 2007 r. – z-ca Kierownika Działu, specjalista
 • Obsługa prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych
 • Aplikowanie o projekty finansowane ze środków krajowych, prowadzenie grantów krajowych
 • Prowadzenie grantów europejskich (5-7 Program Ramowy, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, Asia-Link, CULTURE 2000 i innych)
 • Działalność statutowa, badania własne, wnioski inwestycyjne
 • Obsługa baz danych ekspertów i aparatury

czytaj więcej

 

Kontakt
tel. (22) 100 45 55
e-mail:  nj@novaskills.pl
Nova Skills sp. z o.o. , ul. Kolejowa 47/U23, 01-210 Warszawa
tel. (22) 100 45 55, fax. (22) 100 45 54, www.novaskills.pl
As the apple watch rolls out to more and more consumers, we are seeing some confession truly hands-on information come through
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.