Erasmus – rekrutacja na praktyki studenckie

 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 29.05.2013 r. Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ prowadzi rekrutację na studenckie praktyki zagraniczne w ramach Programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/zasady/zasady-rekrutacji-i-wyjazdow-na-praktyki-20132014