DWUDNIOWE WARSZTATY – informacje niejawne, dane osobowe.

 

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

 

 

UWAGA! WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH!

NOWE PROCEDURY, NOWE ZADANIA

W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, DANYCH OSOBOWYCH 

INSTRUKCJE, UPOWAŻNIENIA, NOWA DOKUMENTACJA W 2014 R.

 

 

WARSZAWA, 19 – 20 grudnia 2013 r - Aleje Jerozolimskie 44 - godz. 10.00 – 15.00 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA DO 20.

 

 

 

.

 

 

 

PROGRAM SPOTKANIA:
  
 

 

 

1. DZIEŃ:

 

1.      Zmiany w procedurach dotyczące ochrony informacji niejawnych ,

 

2.      Nowe zasady funkcjonowania pionu ochrony informacji niejawnych w jednostce ,

 

3.       Kancelaria tajna na nowych zasadach /likwidacja kancelarii tajnej – protokół – wzór/,

 

4.      Obowiązek dokonania przeglądu dokumentów niejawnych – powołanie komisji , protokół – wzór

 

5.      Nowe zasady dot. okresów ochronnych dla dokumentów niejawnych,

 

6.      Archiwizacja, niszczenie materiałów niejawnych:

 

·         udział Archiwum Państwowego w procesie archiwizowania lub niszczenia dokumentów niejawnych,

 

·         protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej,

 

·         powołanie komisji do niszczenia dokumentów , którym minął okres przechowywania,

 

7.      Nowe przepisy wykonawcze do ustawy – omówienie,

 

8.      Nowe procedury wobec kierownika jednostki w przypadku dostępu do informacji niejawnych,

 

9.      Nowe zasady dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,

 

10.  Nowe wzory ankiety bezpieczeństwa osobowego,

 

11.  Nowe zasady akredytacji   bezpiecznego stanowiska komputerowego:

 

·         Dokumentacja bezpiecznego stanowiska komputerowego,

 

·         Procedury Bezpiecznej Eksploatacji ,

 

·         Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu,

 

·         Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administrator Systemu  - procedura powołania, zadania.

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 

 

 

1.      Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych,

 

2.      Nowe uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

 

3.      Zarządzenia wewnętrzne w sprawie ochrony danych osobowych oraz   użytkowania systemów informatycznych,

 

4.      Rejestracja zbiorów w Krajowym Rejestrze Zbiorów – krok po kroku,

 

5.      Czy i kiedy należy powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

 

6.      Jakie wewnętrzne procedury powinny być wprowadzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez pracowników urzędu.

 

7.      Rodzaje uprawnień  jakie powinny posiadać wszyscy pracownicy urzędu,

 

8.      Odpowiedzialność karna za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych,

 

9.      Jak przygotować się do kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

2. DZIEŃ: WARSZATY- praktyczne ćwiczenia

 

 

1.  Nowe wzory książek i dzienników ewidencyjnych:

 

  • ·       zasady prowadzenia dzienników ewidencyjnych ,
  • ·       ewidencjonowanie materiałów wykonanych w jednostce,
  • ·       porównanie nowych dzienników ewidencyjnych z poprzednimi dziennikami.

 

 

2. Nowe zadanie – dokonanie szacowania i oceny  ryzyka – krok po kroku:

 

  • ·       kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
  • ·       dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
  • ·       metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
  • ·       poziomy ryzyka.

 

 

3. 3.    Nowe zasady opisywania dokumentów niejawnych:

 

  • ·       umieszczanie klauzuli,
  • ·       znoszenie lub zmiana klauzuli,

 

 

 

4. 4. Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów  oraz instrukcji:

 

- Plan ochrony informacji niejawnych – WZÓR,

 

- Szacowanie ryzyka – WZÓR,

 

- Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (bezpieczne stanowisko komputerowe) – WZÓR,

 

- Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (bezpieczne stanowisko komputerowe) – WZÓR,

 

- Protokoły – WZORY,

 

- Pisma i upoważnienia – WZORY,

 

- Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych –  WZORY.

 

 

 

Spotkanie prowadzi P. Ryszard ANDRUSZCZAK – pracownik administracji rządowej w województwie,
praktyk z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych.

Cena udziału w warsztatch dla jednej osoby wynosi 700 zł.: 
Przy zgłoszeniu co najmniej dwóch osób - 640 zł/ os.
Przy zgłoszeniu do 28 listopada- 15 % RABATU 
 (zgłoszenia przyjmujemy w miarę dostępności miejsc)
 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, WYŚLIJ FAKSEM – (22) 433 73 56

 

 

 

WARSZTATY - INF. NIEJAWNE, DANE OSOBOWE 

 

WARSZAWA, 19 – 20 GRUDNIA 2013

 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………..

Telefon kontaktowy, faks: …………………………………………………………

 

 

Adres e-mail na który mamy wysłać potwierdzenie:………………………………………………….

Adres, instytucji, NIP: ………………………………………………………………………………………………………..

Podpis zgłaszającego, pieczęć firmowa zgłaszającego …………………………………………………………..

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:

CKS PKB Polbi Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
Phone: +48 (22) 433 73 55
Fax: +48 (22) 433 73 56
E-mail: joanna@polbi.pl
Numer KRS: 0000158253
XIX Wydział Gospodarczy dla m.st. Warszawy
Kapitał zakładowy 150 000 zł.
NIP 526-00-33-660, REGON 010494129

 

 

The bill also includes a measure to furlough school district staff members, including teachers and administrators, for up to you could try this out college paper writers five days
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.