Uchwały Rady Wydziału i Zarządzenia Dziekana

 

Uchwała RW nr 164 w sprawie: zatwierdzenia strategii Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

Uchwała RW nr 164 w sprawie zatwierdzenia strategii Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ Załącznik do Uchwały RW nr 164 – Strategia rozwoju WMiI_pop

 

Uchwała RW nr 163 w sprawie: powołania dr. hab. Dariusza Idczaka na kierownika Katedry Równań Różniczkowych i Informatyki UŁ na okres od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r.

Uchwała RW nr 163 w sprawie: powołania dr. hab. Dariusza Idczaka na kierownika Katedry Równań Różniczkowych i Informatyki UŁ

 

Uchwała RW nr 162 w sprawie: poparcia wniosków o nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi za rok 2012.

Uchwała RW nr 162 w sprawie wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ za rok 2012

 

Uchwała RW nr 161 w sprawie: modyfikacji programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka, specjalność studia w języku angielskim.

Uchwała RW nr 161 w sprawie modyfikacji programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka, sp. studia w języku angielskim Załącznik do Uchwały RW nr 161

 

Uchwała RW nr 160 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Wydziału Matematyki i Informatyki na rok 2013.

Uchwała RW nr 160 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Wydziału Matematyki i Informatyki na rok 2013.

 

Uchwała RW nr 156 w sprawie: egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny dodatkowej i języka nowożytnego w przewodach doktorskich Pani mgr Anety Dadej i mgr Katarzyny Halik z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uchwała RW nr 156 w sprawie egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. A. Dadej i K. Halik

 

Uchwała RW nr 155 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Dolińskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Uchwała RW nr 155 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Dolińskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 

Uchwała RW nr 154 w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Kamińskiego i powołania promotora.

Uchwała RW nr 154 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Kamińskiego i powołania promotora

 

Uchwała RW nr 153 w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr Grażyny Horbaczewskiej.

Uchwała RW nr 153 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr G. Horbaczewskiej

 

Uchwała RW nr 152 w sprawie: wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Grażyny Horbaczewskiej z Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie nauki matematyczne, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 152 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr G. Horbaczewskiej