Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ (RPK) – komunikat

 

Szanowni Państwo!

 Rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020, a to oznacza nowe szanse na znalezienie dofinansowania Państwa pomysłów na projekty badawcze, wyjazdów za granicę w celu prowadzenia badań, utworzenia nowych kierunków studiów itp.

 W związku z nowym okresem programowania Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych (pełniące funkcję Regionalnego Punktu Kontaktowego w Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej Horyzont 2020 na lata 2014-2020) pragnie informować Państwa o tym, co dzieje się w świecie badań i innowacji na poziomie unijnym i krajowym, przedstawiać otwarte konkursy, zapraszać do udziału w organizowanych przez nas Dniach Informacyjnych, szkoleniach i warsztatach, przesyłać profile partnerskie itp.

 Dlatego też zwracamy się do Państwa z pytaniem, czy jesteście Państwo zainteresowani pozostaniem na naszej liście mailingowej?

 Jeżeli tak, uprzejmie prosimy o określenie obszaru Państwa zainteresowań zawodowych/badawczych, związanych z uczestnictwem w programach europejskich i krajowych (poprzez zaznaczenie wiersza innym kolorem lub postawienie „X” przy interesującej Państwa pozycji:

 a)     Horyzont 2020

              I Doskonała baza naukowa (Excellent Science)

             1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych

             2. Przyszłe i powstające technologie (FET)

             3. Działania “Maria Skłodowska-Curie” w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery

             4. Europejska infrastruktura badawcza


            II Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)

             1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspierających i przemysłowych

             2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka

             3. Innowacje w MŚP


            III Wyzwania społeczne (Societal Challenges)

              1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

              2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód 

                   śródlądowych i biogospodarka

              3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia

              4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

              5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

              6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

              7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli


            IIIa Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa


            IIIb Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

 

             IV Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)


            V Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań  

                 jądrowych


b)    Fundusze Strukturalne

 c)     Konkursy krajowe – MNiSW, NCN, NCBiR, MSZ i in.

 d)    WSZYSTKIE POWYŻSZE KATEGORIE


 

Na Państwa deklaracje czekamy do końca marca 2014r.

 

 

 

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Cheba

 

Biuro Projektów Badawczych i Strukturalnych
Uniwersytet Łódzki

t.: (42) 635 41 71

e.: agnieszka.cheba@uni.lodz.pl

ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź

 

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.