Biuletyn Forum Akademickiego 7-8/2013

 

Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do lektury wakacyjnego lipcowo-sierpniowego numeru „Forum Akademickiego” (7-8/2013), poszerzonego o „Sprawy Nauki – biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

A oto kilka propozycji z tego wydania:

 

W części informacyjnej:

– projekt zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych

– KRUP w Białymstoku

– XIII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP

– XXII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych

– finał Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”

– uczelnie i wydziały wyróżnione za wprowadzenie procedur antyplagiatowych

– Parlament Studentów RP o bezprawnych opłatach pobieranych od studentów

– rzecznik praw studenta o statusie absolwentów studiów I stopnia

– inwestycje sprzętowe na UWr, UWM, AGH i PŁ

– konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w Szczecinie

– Nagroda im. Artura Rojszczaka

– nowi profesorowie

zapowiedzi konferencji naukowych

kronika MNiSW

A w publicystyce?

Prof. Jacek Żurada, wiceprezydent Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), w rozmowie z Piotrem Kieracińskim opowiada o warunkach pracy naukowej w USA i w Polsce.

O konieczności odchudzenia kadr w uczelniach publicznych pisze prof. Zbigniew Drozdowicz, dziekan Wydziału Nauk Aspołecznych UAM.

Jakie są priorytety badawcze w dzisiejszej polskiej humanistyce, zastanawia się dr Jan Kozłowski z Departamentu Strategii MNiSW.

Prof. Jacek Wojciechowski z UJ analizuje zagrożenia dla polskiej nauki wynikające z nadmiernej, jego zdaniem, jej biuralizacji.

Z wynikami rankingu polskich badań, przedstawionymi w numerze 6/2013 FA, polemizuje prof. Andrzej Sawicki. Odpowiada mu jeden z autorów rankingu – prof. Ryszard Kierzek.

O nowym algorytmie podziału dotacji dla uczelni, pisze prof. Henryk Miłosz.

Chcemy też zwrócić szczególną uwagę Państwa na nowy cykl „Nasz ekspert radzi”, w którym dr Anna Sajdak z Instytutu Pedagogiki UJ odpowiada na liczne pytania i rozstrzyga wątpliwości prowadzących zajęcia dydaktyczne na uczelniach.

Poza tym w numerze:

Prof. Marek Rocki, przewodniczący PKA, przedstawia dorobek Komisji po pierwszym dziesięcioleciu jej działalności.

O krajowych ramach kwalifikacji w działalności Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej pisze prof. Marek Wąsowicz, a mgr Agata Wroczyńska pokazuje na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego, jak wygląda wdrażanie KRK na polskich uczelniach.

W stałym cyklu „Z Archiwum nieuczciwości naukowej” dr Marek Wroński analizuje procedurę antyplagiatową na Wydziale Prawa UMK w Toruniu.

W dziale popularyzacji polskiej nauki proponujemy artykuły Mariusza Karwowskiego o badaniach miar długości w UWr i Katarzyny Micał z URz o badaniach wpływu hałasu na rośliny i zwierzęta.

Nieco historii

O rodzinie Łętowskich opowiada w kolejnym odcinku cyklu „Rody uczone” Magdalena Bajer, a o wynagrodzeniach pracowników szkół wyższych Piotr Hübner w cyklu „Kartki z dziejów nauki w Polsce”.

 

Polecamy także książki: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, Technonauka w społeczeństwie ryzyka, Mózg, Homo sapiens. Meandry ewolucji oraz Roman Maciejewski. Dwa życia jednego artysty.

Młodym badaczom przypominamy o trwającej IX edycji konkursu FA na artykuł popularnonaukowy Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach. Na artykuły konkursowe czekamy do 10 września 2013 roku.

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl.

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 139, 01 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

 

TERAZ „FORUM AKADEMICKIE” DOSTĘPNE RÓWNIEŻ

W PRENUMERACIE ELEKTRONICZNEJ!

 

Na portalach eGazety.pl i e-Kiosk.pl prenumerata e-wydania FA jest TAŃSZA niż w wersji drukowanej. Wynosi tylko – 99 zł rocznie.

ODWRACAJ KARTKI MIESIĘCZNIKA

NA EKRANIE KOMPUTERA LUB CZYTNIKA!

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/.

Redakcja

The college https://www.buyessayonline.ninja/ has also developed a more cohesive approach to course offerings, in which students follow a prescribed pathway based on their long-term goals, rather than having to take courses that seem irrelevant to them
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.