Badanie dzielenia sie wiedza i informacja w srodowisku akademickim

 

Szanowni Państwo,
zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskich badaniach na temat dzielenia się wiedzą i informacją w środowisku akademickim, czyli problematyki wchodzącej w zakres nieformalnej komunikacji naukowej.
Badania prowadzę w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.
Aby wypełnić tę anonimową ankietę, proszę kliknąć w poniższy link:
https://docs.google.com/forms/d/1oKyjra_r4Bd4mX7AovszXliO7BYsCd3iHKYW9LIZwRc/viewform Jeżeli link nie działa, proszę go skopiować i wkleić bezpośrednio w pole adresu przeglądarki internetowej.
Z góry serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas.
Z wyrazami szacunku,
Dr Marzena Świgoń
Kierownik projektu badawczego NCN 2011/03/B/HS2/04436
swigon.marzena@gmail.com
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
_____________________________________
Wysyłka zaproszeń do wypełnienia ankiety jest realizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy (www.opi.org.pl).

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy z siedzibą przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa (Numer KRS: 0000127372; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS REGON: 006746090; NIP: 525-000-91-40) jest administratorem Państwa danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz.926) przetwarzanych w zakresie niezbędnym do przesłania niniejszej ankiety. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim znajdują się w zarejestrowanym w GIODO zbiorze danych pod nazwą „Zintegrowana Baza Danych Nauka Polska” i przetwarzane są w celu upowszechniania i promocji nauki polskiej oraz prowadzenia badań naukowych, jako jedno z podstawowych zadań statutowych Instytutu. Dane w ww. zbiorze nie są wykorzystywane do celów marketingowych ani nie są udostępniane innym administratorom danych. Ponadto informujemy, że dane osobowe zawarte w zbiorze, o którym mowa powyżej przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1), 3) i 5) ustawy ochronie danych osobowych. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzanych danych w zakresie w jakim wynika to z art. 32 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy. W celu kontaktu z administratorem danych prosimy o przesłanie korespondencji na adres ABI@opi.org.pl. W sprawach dotyczących samej ankiety i prowadzonego badania prosimy kontaktować się z Kierownikiem projektu badawczego pod adresem podanym wyżej.

A former elementary and special education teacher, she navigate to this web-site was the superintendent for seven years in the rural, impoverished warren county, n
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.