ART – INKUBATOR ZAPRASZA

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Art_Inkubator w Fabryce Sztuki jest pierwszym tego typu projektem praktycznie łączącym twórczość i przedsiębiorczość: nie tylko dzięki stworzeniu przestrzeni, w której oba światy mogą się spotkać wzajemnie inspirując, ale także dzięki precyzyjnie skonstruowanej ofercie wsparcia skierowanej do szerokiego grona odbiorców. Jest pierwszym projektem na taką skalę realizowanym przez instytucję kultury, a finansowanym ze środków dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości.

PRZESTRZENIE

Fundamentem projektu są działania rewitalizacyjne, w wyniku których powstała materialna część Art_Inkubatora – wyposażone biura, pracownie, studia lub galerie, kawiarnia oraz przestrzenie do działań twórczych i coworkingu, sale konferencyjne i wystawiennicze a nawet sala teatralno-koncertowa. Adaptacja budynków pofabrycznych znajdujących się na terenie byłego kompleksu Karola Scheiblera do pełnienia roli szeroko rozumianego inkubatora działań z sektorze kreatywnym, pozwoliła nie tylko na wprowadzenie nowych funkcji do tych obiektów, ale również na zachowanie dziedzictwa kulturowego, jakim są budynki przy ulicy Tymienieckiego 3 w Łodzi .

Fabryka Sztuki poprzez projekt Art_Inkubator zapewnia pomoc w najtrudniejszym momencie działalności firmy, czyli na starcie i przez pierwsze lata funkcjonowania. Inkubowane firmy mogą inicjować i rozwijać działalność korzystając z preferencyjnych warunków funkcjonowania. Na przedsiębiorców z branży kreatywnej czekają przestrzenie, potężna platforma usług elektronicznych oraz doradcy i szkoleniowcy. Rezydentami mogą zostać osoby fizyczne, które założą firmy w ramach Art_Inkubatora przedsiębiorstwa funkcjonujące nie dłużej niż rok przed przystąpieniem do konkursu. Jest to pierwszy w Polsce projekt tak kompleksowo wspierający przedsiębiorczość w sektorze kreatywnym.

Zestawienie powierzchni dostępnych w konkursie

Lp.

Typ powierzchni

ilość

Lokalizacja

Przybliżona wielkość powierzchni m²

1.

Pracownia

2

I piętro Budynek A

20,00

2.

Biuro

10

II piętro Budynek A

20,00

3.

Galeria artystyczna

4

Parter Budynek B

30,00

 

Przewidywany miesięczny koszt ponoszony przez Rezydenta to 200 zł w przypadku biura lub pracowni i 300 zł w przypadku galerii.

 

USŁUGI

Rezydenci Art_Inkubatora, oprócz możliwości pracy w zrewitalizowanych przestrzeniach, mają preferencyjny dostęp do usług świadczonych przez Art_Inkubator. Ich zakres jest optymalnie dopasowany do potrzeb i wymogów prowadzenia działalności gospodarczej i artystycznej. Są to m.in. usługi biurowe, informatyczne, poligraficzne, dostęp do Bazy Wiedzy czy doradztwo.

Przedsiębiorcy w Art_Inkubatorze mogą skorzystać z porad konsultantów i ekspertów ucząc się zasad i tajników prowadzenia biznesu. Wsparcia udzielą specjaliści z zakresu prawa, księgowości, promocji, sprzedaży a także finansowania projektów ze środków zewnętrznych. Konsultacje opiekunów programowych i biznesowych oraz menadżerów kultury mają wspomóc kreatywnego przedsiębiorcę w każdym aspekcie działalności firmy. Jednocześnie w Art_Inkubatorze prowadzone będą warsztaty i szkolenia indywidualnie dobrane do potrzeb Rezydentów.

Profesjonalna Baza Wiedzy udostępniona na Multimedialnej Platformie Zarządzania Kreatywnością zawiera artykuły i opracowania tematyczne z zakresu szeroko rozumianego wsparcia biznesowego dedykowanego dla sektora kreatywnego i kultury. Znajdują się tu informacje na temat podstaw prawa i finansów, prowadzenia biznesu, polityki kulturalnej, zarządzania, etykiety, a nawet współpracy międzynarodowej. Przewodniki i szkolenia opracowali na zlecenie Fabryki Sztuki najlepsi specjaliści. Platforma to dodatkowa, wirtualna przestrzeń  do pracy i komunikacji. 

Zgromadzenie wielu kreatywnych przedsięwzięć pod jednym dachem daje unikatowe możliwości współdziałania i tworzenia. Przedsiębiorcy, artyści i organizacje pozarządowe mogą rozwijać działalność w przygotowanych przestrzeniach, korzystając z kawiarni ze strefą coworkingową, pracowni i przestrzeni artystycznych oraz sal konferencyjnych. Art_Inkubator w Fabryce Sztuki zapewnia wsparcie typu „2 w 1”, czyli zarówno pomieszczeń do pracy, jak i wsparcie merytoryczne – dostęp do szkoleń, warsztatów, doradztwa biznesowego. Dzięki temu początkujący przedsiębiorcy mogą skupić się na pracy a jednocześnie podnosić kwalifikacje i rozwijać się zawodowo.

 

 

Tytuł projektu: „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art_Inkubator”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Europejskiego w ramach konkursu “Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ na lata 2007-2013. Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu”. Wartość projektu w ramach umowy o dofinansowanie to: 31 732 434,62 PLN brutto. Kwota dofinansowania ze środków UE to: 15 866 217,31 PLN co stanowi 50% kosztów dofinansowania a dotacja ze strony UMŁ to 15 866 217,31 PLN. Termin realizacji to  lata 2011 -2014

 

Kontakt dla mediów:

Joanna Studzińska

Fabryka Sztuki w Łodzi

Tel.: 733 538 133

j.studzinska@fabrykasztuki.org

We’ll be keeping our eyes peeled for further https://www.phonetrackingapps.com news as the event draws ever nearer, with coverage of the event live from google i/o itself in june
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.