20.05.2014 – wybory do do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ oraz Członka Sądu Koleżeńskiego Doktorantów UŁ.

 

W dniu 20.05.2014 r.(wtorek) o godz. 12:15 w sali A227 zostaną przeprowadzone wybory Delegata doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ oraz Członka Sądu Koleżeńskiego Doktorantów UŁ.

Do 18.05.2014 r. do godz. 23:59 można zgłaszać swoją kandydaturę na ww. stanowiska. Zgłoszenie należy przesłać na adres: wrsd@math.uni.lodz.pl

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!

Explaining the impact of presidents of the https://writepaper4me.com/ paper writer united states since 1988 on foreign policy president george w
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.